Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Κουκουζέλης Α.Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η εταιρεία Κουκουζέλης Α.Σ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1983 ως όμιλος δύο εταιρείων, με στόχο την εισαγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Έως το 1990, η βασική της δραστηριότητα ήταν η πώληση αναλώσιμων προϊόντων σε κλινικές και νοσοκομεία, κυρίως μέσω ανοιχτών διαγωνισμών. Το 2001 ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου της που απέκτησε πιστοποίηση ISO. Ταυτόχρονα ξεκίνησε τη λειτουργεία τμήματος πωλήσεων ώστε να επισκέπτεται τα φαρμακεία απευθείας, με στόχο την αύξηση των πωλήσεών της και την καλύτερη υποστήριξη των προϊόντων της. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη μεταφορά και διανομή φορτίων στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Από το 2017 ξεκίνησε την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής συμβουλευτικής

Επικοινωνία

Νερατζιωτίσσης 69

15124 Μαρούσι Αττικής

Visitors

Date of last update:

16/06/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.