S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

PROJECT

FAKTA A ČÍSLA

Projekt LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) zavádí a demonstruje inovativní nástroj, který zmírňuje znečištění ovzduší tím, že napomáhá, aby byla přeprava zboží v městském prostředí ekologičtější, efektivnější a dlouhodobě udržitelnější.

Projektový tým LIFE GYR se zavázal k neustálému zlepšování svých procesů. Níže jsou uvedeny potenciální environmentální a socioekonomické dopady projektu.

Environmentální dopady

Socioekonomické dopady

Ukazatele úrovně projektu

Visitors

Date of last update:

04/02/2020

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.