S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Ukazatele úrovně projektu

Proces monitorování projektu zahrnuje měření klíčových ukazatelů výkonnosti:

  • zlepšená environmentální a klimatická výkonnost;

  • snížení emisí skleníkových a dalších plynů na národní úrovni;

  • ekonomická výkonnost, tržní růst, replikace;

  • komunikace, diseminace, zvyšování povědomí.

Visitors

Date of last update:

04/02/2020

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.