top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Ukazatele úrovně projektu

Proces monitorování projektu zahrnuje měření klíčových ukazatelů výkonnosti:

  • zlepšená environmentální a klimatická výkonnost;

  • snížení emisí skleníkových a dalších plynů na národní úrovni;

  • ekonomická výkonnost, tržní růst, replikace;

  • komunikace, diseminace, zvyšování povědomí.

Aktualizovaný seznam ukazatelů.

bottom of page