S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Environmentální dopady

Očekávané účinky na životní prostředí po skončení projektu jsou:

  • snížení ročních emisí skleníkových plynů (tj. CO2) v Řecku o přibližně 0,427% a emisí oxidů dusíku (NOX) o přibližně 0,402% v Řecku, o 0,103% v Česku a o 0,002% v Itálii;

  • roční úspora emisí v důsledku zapojení se zmiňovaných 5 dopravců – demonstrátorů – do projektu: 42,255 tun NOx, 4,632 tuny prachových částic, 73,133 tun CO, 1,869 tuny NH3, 8885,697 tun CO2, 8,939 tun CH4, 10,564 tun těkavých organických látek a 8,129 tun SO2.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.