top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Environmentální dopady

Očekávané účinky na životní prostředí po skončení projektu jsou:

  • snížení ročních emisí skleníkových plynů (tj. CO2) v Řecku o přibližně 0,427% a emisí oxidů dusíku (NOX) o přibližně 0,402% v Řecku, o 0,103% v Česku a o 0,002% v Itálii;

  • roční úspora emisí v důsledku zapojení se zmiňovaných 5 dopravců – demonstrátorů – do projektu: 42,255 tun NOx, 4,632 tuny prachových částic, 73,133 tun CO, 1,869 tuny NH3, 8885,697 tun CO2, 8,939 tun CH4, 10,564 tun těkavých organických látek a 8,129 tun SO2.

bottom of page