top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Socioekonomické dopady

Hlavní ekonomické přínosy jsou: 1) Celkem bylo ušetřeno 883 118 kilometrů (o 16,01 % méně ve srovnání se základním scénářem) pro 8 demonstrátorů služby GYR během období předvádění v reálném životě. 2) Celkem o 1 648 tras méně (o 5,52 % méně ve srovnání se základním scénářem). 3) Průměrné procento kilometrů, které nenesly žádné zásoby/náklad, pro CP2.1 (základní scénář) bylo 33,52 % a pro CP2.2 (skutečně implementovaný scénář) bylo 28,24 %. 4) Optimalizace plnění zatížení (tj. využití kapacity nákladního vozidla) bylo 41,06 % pro CP2.1 a pro CP2.2 bylo 47,38 %. 5) Průměrné množství spotřebovaných paliv u CP2.1 bylo 66,30 l/100 km a u CP2.2 bylo 41,29 l/100 km. 6) Průměrná spotřeba paliva pro každý nákladní vůz byla pro CP2.1 0,396 l/tkm a pro CP2.2 byla 0,133 l/tkm. 7) Průměrné náklady na údržbu pro každou objednávku zpracovanou pro CP2.1 byly 3,42 EUR/objednávka a pro CP2.2 byly 2,95 EUR/objednávka. V průběhu realizace projektu byl ekvivalent plného úvazku (FTE) vytvořených pracovních míst, tedy nově vytvořených pracovních míst na částečný nebo plný úvazek pro účely projektu, 21,84 FTE kvalifikovaného personálu pro všechny příjemce projektu.

Hlavní sociální přínosy jsou: 1) Zohlednění ekologické stopy: Normalizované ratingové skóre vypočtené pro C2.1 bylo 0,7573 a pro CP2.2 bylo 0,8078. 2) Subjekty oslovené prostřednictvím aktivit šíření LIFE GYR a obeznámené s iniciativami a cíli LIFE GYR se rovnají 0 pro CP2.1 a 2808 pro CP2.2. 3) Jednotlivci oslovení prostřednictvím aktivit šíření LIFE GYR a seznámení s iniciativami a cíli LIFE GYR se rovná 18 068. 4) Počet osob účastnících se workshopů, webinářů, konferencí a obecných síťových aktivit je roven 571. 5) Počet proškolených uživatelů webových a mobilních aplikací GYR je 179,6) Počet jednotlivců, kterým byl doručen aplikační manuál je 231,7) Celkový počet lidí oslovených prostřednictvím sociálních médií je 13 756. 8) Celkový počet požadavků na směrování platformy LIFE GYR je roven 25 114,9) Průměrná doba trvání uživatele využívajícího platformu LIFE GYR je 252 minut.10) Počet uživatelů mobilních aplikací je 149.

bottom of page