Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου
 

Σχετικά

Η ιδέα

Το έργο LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) αποτελεί μία καινοτόμo πλατφόρμα εφοδιαστικής για την τελική παράδοση φορτίων σε αστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε μέσω μίας πολυεπιστημονικής προσέγγισης της περιβαλλοντικής μηχανικής, της επιστήμης των υπολογιστών και της επιχειρησιακής έρευνας.

Στόχος του έργου LIFE GreenYourRoute είναι να παράσχει και να επιδείξει, σε 5 μικρομεσαίες εταιρείες που βρίσκονται σε 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, μια καινοτόμο, έξυπνη και ολοκληρωμένη πλατφόρμα πράσινης δρομολόγησης οχημάτων (δηλαδή ένα έξυπνο σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης των μεταφορών). Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων και υπηρεσιών για την τελική παράδοση φορτίων που στόχο έχουν να προωθήσουν περιβαλλοντικές και βιώσιμες μεταφορές εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές μέσω φιλικών προς το περιβάλλον αποφάσεων δρομολόγησης οχημάτων. Παράλληλα θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους μεταφοράς.

 

Η ομάδα

Δρ. Γεώργιος Κ.Δ. Σαχαρίδης​

Συντονιστής έργου

saharidis@gmail.com

Σταυρούλα Κοντραφούρη

Υπεύθυνη έργου για την Αθηναϊκή Α.Ε.

kontrv@athinaiki.gr

Radovan Prokeš

Υπεύθυνος έργου για την CEDA Maps a.s.

prokes@ceda.cz

Filip Kvaček

Υπεύθυνος έργου για την CHAPS spol. s r.o.

kvacek@chaps.cz

Francesco Santoro

Υπεύθυνος έργου για την ITACA srl

santoro@itacatech.it

Filippos Karamanlis

Υπεύθυνος έργου για την Militos Consulting S.A.

fkaramanlis@militos.org

Constantinos Papazisis

Υπεύθυνος έργου για την Plus Metaforiki IKE

cpapazissis@me.com

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.