Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

CEDA Maps a.s.

Η CEDA Maps, a.s. (CEDA) δραστηριοποιείται στην τσέχικη και σλοβάκικη αγορά με γεωχωρικά δεδομένα για περισσότερα από 15 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η CEDA αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο γραφείο δεδομένων, το οποίο ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή γεωγραφικών δεδομένων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή της Τσεχίας και της Σλοβακίας. Από την αρχή, η CEDA επικεντρώνεται στην παραγωγή δεδομένων τόσο από άποψη θέσης όσο και από άποψη πληροφόρησης, τα οποία αφορούν κυρίως τις μεταφορές υλικοτεχνικής υποστήριξης. Παρέχει δεδομένα στην TomTom για την παραγωγή παγκόσμιας ψηφιακής βάσης δεδομένων πλοήγησης.

Πρόσφατα επέκτεινε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, προχωρώντας στην παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου για την ομαλή απεικόνιση, τη διαχείριση και την ενσωμάτωση των δεδομένων βάσει χάρτη. Το τμήμα διαχείρισης έργων επικεντρώνεται στην υλοποίηση υπηρεσιών που σχετίζονται κυρίως με ευφυή πληροφοριακά συστήματα για την κυκλοφορία. Είναι επίσης συνεργάτης της Google for Work που προσφέρει όλο το φάσμα των προϊόντων χαρτών της Google. Από το 2014 δραστηριοποιούνται στην αγορά πλοήγησης και εντοπισμού θέσης σε εσωτερικούς χώρους.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Jihlavská 1558/21

14000, Πράγα, Τσεχία

Τηλέφωνο: + 420 727 946 745

Ιστοσελίδα: Κεντρική σελίδα CEDA Maps a.s.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.