Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

CHAPS spol. s r.o. - CHAPS

Η CHAPS spol. s.r.o. είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Επικεντρώνεται σε πολύπλοκες λύσεις λογισμικού, ιδιαίτερα για τον τομέα της μεταφοράς επιβατών, τόσο σε σιδηροδρομικές όσο και οδικές μεταφορές. Το έργο της αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής εκατομμυρίων επιβατών για περισσότερα από 20 χρόνια.

Η CHAPS επιλύει προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη δρομολογίων, τη βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής, τις υπηρεσίες μεταφορών, τα συστήματα πληροφόρησης επιβατών, τα ταμειακά συστήματα και τα συστήματα κρατήσεων, τη συλλογή, διανομή, τα κυκλοφοριακά δίκτυα και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών των κέντρων διανομής σε συστήματα μεταφορών, την ανάπτυξη σχεδίων συντήρησης δρόμων και μεταφορικές λύσεις για ειδικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το νόμο για τις οδικές μεταφορές, η CHAPS έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών της Τσεχίας να διατηρεί από το 2001 το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών (CIS JŘ) για τα τακτικά δρομολόγια μεταφορών επιβατών. Η εμπειρία της CHAPS στην ανάπτυξη εφαρμογών ιστού και κινητής τηλεφωνίας είναι κρίσιμη για το έργο LIFE GYR. Τέλος, η CHAPS έχει σημαντική εμπειρία σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του έργου LIFE GreenYourMove (LIFE14 ENV / GR / 000611 LIFE GYM).

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Bráfova 1617/21

61600,  Μπρνο, Τσεχία

Τηλέφωνο: +420 530 350 111

Ιστοσελίδα: Κεντρική σελίδα CHAPS spol. s.r.o.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.