Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Τέλος ο INEA, έρχεται ο CINEA

Από την 1η Απριλίου 2021, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) αντικαταστάθηκε από τον νέο Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Με προϋπολογισμό 52 δισ. ευρώ και νέο χαρτοφυλάκιο, ο CINEA θα υλοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη των μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Ο CINEA θα λειτουργήσει το χρονικό διάστημα 2021 – 2027 και θα στελεχωθεί με από 500 υπαλλήλους.

 

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα προγράμματα του CEF για τις μεταφορές και την ενέργεια, τα οποία υποστηρίζουν την ανάπτυξη τέτοιων υποδομών στην Ευρώπη.

Τα έργα στους εν λόγω τομείς συμβάλλουν στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της ευρωπαϊκής οικονομίας με την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και δικτύων.

Το Πρόγραμμα «Horizon Europe» θα συμβάλει επίσης στην απανθρακοποίηση των μεταφορών, χρηματοδοτώντας έργα που καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή και γενικά καθιστούν τις μεταφορές και την ενέργεια πιο βιώσιμους κλάδους.

Παράλληλα, ο CINEA θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την εφαρμογή του Ταμείου Καινοτομίας, ένα βασικό εργαλείο που υποστηρίζει το στρατηγικό όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Να σημειωθεί ότι, από το 2014, ο INEA έχει υλοποιήσει πάνω από 11.000 έργα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.

Πηγή: metaforespress.gr

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.