Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Itaca s.r.l. - ITACA

Η Itaca s.r.l. είναι μια spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας και του Πανεπιστημίου του Σαλέντο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μέσω έργων έρευνας και ανάπτυξης που υλοποιήθηκαν, η ITACA υλοποίησε τα ακόλουθα προϊόντα:

  • Ride2Go: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση κατά παραγγελία ενός στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο. Τα συστήματα βασίζονται στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο των οχημάτων (GPS / GPRS / UMTS), των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των μοντέλων και μεθόδων προσομοίωσης/βελτιστοποίησης στον τομέα της διαχείρισης στόλου και των προσφορών, λειτουργίες για την αποτελεσματική συνεχή παρακολούθηση της θέσης και της κατάστασης των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα οχήματα, την αποδοτική ανάθεση σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση κατά παραγγελία των αιτημάτων εξυπηρέτησης. Η πλατφόρμα μπορεί να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα αποφάσεων στον τομέα της εφοδιαστικής (π.χ., διαχείριση ταχυμεταφορών, διανομή προϊόντων/υπηρεσιών στους πελάτες, κλπ.) και στον τομέα των μαζικών μεταφορών (διαχείριση ταξί, carpooling, λεωφορείο κατόπιν ζήτησης, κλπ.).​

  • Ulixes:  Το Ulixes είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης για εταιρείες μεταφορών και εφοδιαστικής. Αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που αποτελείται από διάφορα συστατικά που πραγματεύονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για έναν πελάτη. Επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση όλων των πληροφοριών και των διαδικασιών για μια μεταφορική εταιρεία. Στο σύστημα περιλαμβάνεται και αυτόματος εντοπισμός θέσης οχήματος για την παρακολούθηση της παρεχόμενης υπηρεσίας και της αποτελεσματικότητας του στόλου.

 

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Via P. Bucci 41 C

87036, Ρέντε (CS), Ιταλία

Τηλέφωνο.: +39 0984 46 34 18

Ιστοσελίδα: Κεντρική σελίδα Itaca s.r.l.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.