Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε.- MILITOS

Η Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. είναι μια μοναδική, δυναμική και καινοτόμος εταιρεία παροχής συμβουλών, με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνή εμπειρία και πολλές διακρίσεις στην παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων του τομέα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οργάνωσης εκστρατειών και εκδηλώσεων πολιτισμού, κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, απασχόλησης κλπ.

Η Μίλητος διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δημιουργία δικτύων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση απαιτητικών εκδηλώσεων και εκστρατειών μεγάλης κλίμακας. Η Μίλητος είναι γνωστή για το έξυπνο, εφευρετικό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας υλικό που παράγει, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών σχεδίων, των στρατηγικών μάρκετινγκ, των δραστηριοτήτων δικτύωσης. Είναι η πρώτη επιλογή ως Σύμβουλος Επικοινωνίας και Διάδοσης για επιχειρήσεις και (ευρωπαϊκούς) φορείς, ως εξωτερικός σύμβουλος. Η Μίλητος διοργάνωσε πάνω από 190 πολυδιάστατες εκδηλώσεις και δράσεις διάδοσης με περισσότερους από 55.000 συμμετέχοντες, έχοντας λάβει πολλές διακρίσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών της, το καινοτόμο περιεχόμενο, την επιρροή, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των επικοινωνιακών της δραστηριοτήτων.

 

Με ιστορικό 56 σχεδίων και δραστηριοτήτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, ως αρχηγός ή εταίρος, η Μίλητος έχει καλή εμπειρία στη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας και σύνθετων έργων καθώς και σε βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Μίλητος ασχολείται επί του παρόντος με περισσότερα από 20 συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία έχει αναγνωριστεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξειδίκευση και κατάρτιση, την καθοδήγηση, την επιχειρηματική συμβουλευτική, την επιχειρηματική εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων, την διάδοση σε κινητές εφαρμογές, επιχειρηματικά δίκτυα/πλατφόρμες.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αχαρνών 335

11145, Αθήνα, Αττική, Ελλάδα

Τηλέφωνο.: +30 210 6772 129

Ιστοσελίδα: Militos Consulting S.A. homepage

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.