Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Δικτύωση με άλλα έργα

LIFE for Silver Coast.jpg

LIFE for Silver Coast

LIFE 16 ENV/IT/000337

Στόχος του έργου LIFE for Silver Coast είναι η ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού προγράμματος κονητικότητας στην έκταση του Silver Coast στην Ιταλία. Ο σκοπός είναι η ενσωμάτωση των πλεονεκτημάτων των ιδιωτικών και δημοσίων μεταφορών, ενθαρρύοντας τους ανθρώπους να μεταβούν από τη φιλοσοφία κατοχής ενός ιδιωτικού μέσου μετακίνησης σε αυτή της πρόσβασης συνδυασμένων υπηρεσιών μεταφοράς, όπου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια μέσα μεταφοράς, ανάλογα με τις ανάγκες τους και τον προορισμό τους.

Το έργο θα δημιουργήσει ένα συνδυασμένο δίκτυο κινητικότητας σε τρεις παράκτιες πόλεις (Monte Argentario, Orbetello και Isola del Giglio), συνδυάζοντας τις δημόσιες και συνδυασμένες υπηρεσίες μεταφοράς, που θα λειτουργούν για δύο έτη.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.