Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Plus Μεταφορική ΙΚΕ – PLUS

Η Plus Μεταφορική ΙΚΕ είναι μία από τις κορυφαίες μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία στον τομέα των μεταφορών, καθώς δραστηριοποιείται στις εθνικές οδικές μεταφορές.


Ο σύγχρονος και ανανεωμένος εξοπλισμός της εταιρείας (βασικό κριτήριο για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα), το συνεχώς καταρτιζόμενο προσωπικό και η οργάνωση των εγκαταστάσεών της, της δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ακόμη και τις πιο απαιτητικές ανάγκες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανεξαρτήτως μεγέθους σε εθνικό επίπεδο. Η εταιρεία προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσανατολισμένη στον πελάτη και στόχος της είναι να επιτύχει τη συνεργασία με όλους τους πελάτες και τις συνεργαζόμενες εταιρείες ως μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα των εθνικών οδικών μεταφορών. Παράλληλα με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών τους, έχει συνάψει συνεργασίες με πολλές εταιρείες μεταφορών στην Ελλάδα με στόχο την επέκταση των υπηρεσιών τους σε όλη την Ευρώπη, την ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών και την υιοθέτηση νέων περιβαλλοντικών πλαισίων.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Θέση Γρόπα Κύριλλος

19300, Ασπρόπυργος, Αθήνα, Ελλάδα

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.