Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

Διαδικτυακή ημερίδα της OPTILOG Advisory services

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 – 16.30 θα διεξαχθεί η διαδικτυακή ημερίδα της OPTILOG Advisory Services με τίτλο “Handling peak season challenges in e-commerce logistics via automation and information systems”.

Η διαδικτυακή ημερίδα θα έχει τις εξής 3 θεματικές ενότητες:

  1. Αυτοματοποίηση αποθήκης & πληροφοριακά συστήματα.

  2. Έξυπνη δρομολόγηση οχημάτων και ενορχήστρωση τελευταίου μιλίου.

  3. Μελέτες περίπτωσης (case studies) από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Θεματολογία

  • logistics 4.0,

  • ρομποτική στην αποθήκευση,

  • αυτοματοποίηση αποθήκης,

  • συστήματα δρομολόγησης οχημάτων,

  • συστήματα ενορχήστρωσης τελευταίου μιλίου,

  • εξοπλισμός παράδοσης,

  • μελέτες περίπτωσης logistics ηλεκτρονικού εμπορίου στην πραγματική ζωή.

 

Εγγραφείτε στον σύνδεσμο για δωρεάν παρακολούθηση

Πηγή: Supply-chain.gr

Visitors

Date of last update:

16/06/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.