Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

PROJECT

Διαδικτυακά σεμινάρια

Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων

 

Η ομάδα θα διοργανώσει 20 διαδικτυακά σεμινάρια από το Μάιο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2020. Οι κύριοι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια θα είναι φορείς εκμετάλλευσης εμπορευματικών μεταφορών και εταιρείες εφοδιαστικής που εδρεύουν στην ΕΕ.

 

Στοχός  των διαδικτυακών σεμιναρίων

 

Στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι:

  • Ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το δυνητικό όφελος για το περιβάλλον και το λειτουργικό κόστος πραγματοποιώντας καθημερινά πράσινη δρομολόγηση.

  • Ενημέρωση για τους πράσινους κανόνες περί συμβάσεων που μπορούν να υιοθετήσουν οι συμμετέχοντες στο επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

  • Να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους με άλλους οργανισμούς.

Συμμετοχή

Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα διεξαχθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.