Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

PROJECT

Ημερίδες

Διοργάνωση ημερίδων

 

Η ομάδα έργου του LIFE GYR διοργανώνει 9 ημερίδες αφιερωμένες στο πρόγραμμα LIFE GYR.

Οι ημερίδες θα υλοποιηθούν από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2021 σε  Ασπρόπυργο, Αθήνα (GR),  Σίνδο, Θεσσαλονίκη (GR), Βόλο (GR), Πράγα (CZ), Μπρνο (CZ), Οστράβα (CZ), Ρώμη (IT), Νάπολη (ΙΤ) και Μπάρι (ΙΤ).

Στόχοι

 

  • Ενημέρωση σχετικά με το γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και να πείσει τους φορείς χάραξης πολιτικής να επικαιροποιήσουν τις νομοθεσίες και τις οδηγίες της ΕΕ για το περιβάλλον και τις μεταφορές καθώς και να πείσει τις εταιρείες να στραφούν σε μοντέλα μεταφοράς χαμηλότερων εκπομπών.

  • Παρουσίαση της πλατφόρμας και να επισήμανση των ωφελειών και της προστιθέμενης αξίας για τις εταιρείες.

  • Συγκέντρωση υποδείξεων για τη βελτίωση των λειτουργιών και της τελικής έκδοσης της πλατφόρμας LIFE GYR.

  • Παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού LIFE GYR και συζήτηση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους για την ενσωμάτωσή του στα σχέδια μάρκετινγκ των εταιρειών και στις εκθέσεις της ΕΚΕ και τους ΣΒΑ.

 

 

 

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.