S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Athinaiki Metaforiki SA - ATHINAIKI

Společnost Athinaiki Metaforiki SA, založená ve své současné podobě v lednu 2010, je nástupcem společnosti Athinaiki Ltd, která působila od roku 1969 na řeckém logistickém trhu. Jedná se rodinný podnik, který v současnosti ve svých 7 pobočkách zaměstnává více než 100 zaměstnanců.

Hlavní centrum distribuce a kanceláře jsou v Magoule Attiki poblíž Atén, zatímco ostatní pobočky jsou strategicky rozmístěny v jiných městech tak, aby pokryly 80% vnitrostátního trhu. Hlavním předmětem podnikání společnosti Athinaiki Metaforiki SA jsou vnitrostátní zasilatelské a doručovatelské služby, tyto za poslední 3 roky evidují růst o více než 15% ročně, a to navzdory negativnímu místnímu ekonomickému prostředí. Cílem společnosti je vytvořit širší síť malých poboček na celém území Řecka a poskytovat tak svým zákazníkům lepší, rychlejší a efektivnější služby. Současně společnost hledá strategická partnerství s logistickými firmami a také trvalé obchodní vztahy s mezinárodními i místními zákazníky. Společnost Athinaiki Metaforiki přináší zcela novou vizi výzev osobního závazku v oblasti dopravy, logistiky, ekologicky řízených dodávek zboží. Základním cílem společnosti Athinaiki Metaforiki SA je snížit její zátěž pro ekologii. Nedávno společnost založila nové oddělení pro projekty EU.

Kontaktní údaje

Thesi Gropa Kirilos

19300, Aspropirgos Attikis, Řecko

Tel: (+30) 2105599351-2

Web: Athinaiki Transportation homepage.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.