top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

CHAPS spol. s r.o. - CHAPS

CHAPS spol. s.r.o. je společnost zabývající se vývojem IT aplikací a systémů, jejich údržbou a provozem. Zaměřuje se na komplexní softwarová řešení zejména pro oblast osobní dopravy a to jak na železnici, tak na silnici. Její práce je nedílnou součástí životů milionů cestujících po více než 20 let.

CHAPS řeší SW pro tvorbu jízdních řádů, optimalizaci vedení linek, oběhy dopravních prostředků, dopravní obslužnost, informační systémy pro cestující, pokladní a rezervační systémy, úlohy pro plánování tras, optimalizaci rozmístění středisek obsluhy v dopravní síti, sestavu plánu údržby komunikací, dopravní zabezpečení mimořádných událostí. V souladu se zákonem o silniční dopravě (111/94 Sb.) je společnost CHAPS od 26.10.2001 pověřena Ministerstvem dopravy České republiky vedením Celostátního informačního systému o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy.

Zkušenosti společnosti CHAPS s vývojem webových a mobilních aplikací jsou zásadní pro projekt LIFE GYR. CHAPS má významné zkušenosti s projekty financovanými EU, včetně projektu LIFE GreenYourMove (LIFE14 ENV / GR / 000611 LIFE GYM). Tato zkušenost zaručuje úspěšné provádění a řízení akcí LIFE GYR.

Kontaktní údaje

Bráfova 1617/21

61600, Brno, Česká republika

Tel: +420 530 350 111

Web: CHAPS spol. s.r.o.

bottom of page