S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Intermodal Europe 2018 se uskutečnil 6. – 8. 11. 2018 ve veletržním areálu AHOY Rotetterdam

Intermodal Europe je již 40 let nejdůležitějším místem obchodních setkání odborníků z kontejnerového, dopravního a logistického průmyslu. Zacílením na odbornou veřejnost, volným vstupem a pořádáním konferencí propojuje vedoucí světové dodavatele a specialisty v oboru, umožňuje jim obchodovat a inspirovat se.

Každoročně se do platformy zapojí okolo 6000 účastníků z celého světa. Intermodal Europe běžně přitahuje klíčové zasílatelské společnosti, dopravce, provozovatele přístavů, nákladní železniční přepravce, logistické společnosti, leasingové společnosti působící v oboru dopravy, výrobce a prodejce kontejnerů, odborníky na kontejnerovou problematiku a otázku intermodální dopravy. Účastníci se zapojují nejen z důvodu navázání nových obchodních vztahů, ale také aby viděli technologické novinky v logistice.

Setkání se skládá z výstav a konferencí, které jsou volně přístupné veřejnosti. Výstava přitahuje největší jména průmyslu z více než 80 států, prezentující jejich nejnovější produkty a služby.

Konferenci vždy pořádá nejvlivnější představitel tohoto průmyslu – s účastníky, kteří mají nejen vizi budoucnosti trhu, ale i technických informací.

Zdroj: www.intermodal-events.com.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.