top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Intermodal Europe 2018 se uskutečnil 6. – 8. 11. 2018 ve veletržním areálu AHOY Rotetterdam

Intermodal Europe je již 40 let nejdůležitějším místem obchodních setkání odborníků z kontejnerového, dopravního a logistického průmyslu. Zacílením na odbornou veřejnost, volným vstupem a pořádáním konferencí propojuje vedoucí světové dodavatele a specialisty v oboru, umožňuje jim obchodovat a inspirovat se.

Každoročně se do platformy zapojí okolo 6000 účastníků z celého světa. Intermodal Europe běžně přitahuje klíčové zasílatelské společnosti, dopravce, provozovatele přístavů, nákladní železniční přepravce, logistické společnosti, leasingové společnosti působící v oboru dopravy, výrobce a prodejce kontejnerů, odborníky na kontejnerovou problematiku a otázku intermodální dopravy. Účastníci se zapojují nejen z důvodu navázání nových obchodních vztahů, ale také aby viděli technologické novinky v logistice.

Setkání se skládá z výstav a konferencí, které jsou volně přístupné veřejnosti. Výstava přitahuje největší jména průmyslu z více než 80 států, prezentující jejich nejnovější produkty a služby.

Konferenci vždy pořádá nejvlivnější představitel tohoto průmyslu – s účastníky, kteří mají nejen vizi budoucnosti trhu, ale i technických informací.

Zdroj: www.intermodal-events.com.

bottom of page