top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Kdo nese zodpovědnost za autonomní vozidla?

Technologický vývoj už umožňuje masovou výrobu a užití autonomních a poloautonomních nákladních aut. Některé společnosti vyvíjejí autonomní řídicí systémy již více jak deset let. Některé dokonce umístily na trh svoje plně funkční produkty.

Příkladem je i Mercedez-Benz, který v roce 2015 představil svůj systém nazvaný Highway Pilot (dálniční pilot). Tento systém obsahuje radar, senzorové kamery a kontrolní jednotku a umožňuje přebudovat běžné nákladní auto do polo-autonomního. V manuálním režimu systém pozoruje neustále situaci a v některých určitých situacích může převzít řízení nákladního vozu– když řidič nejedná tak, jak se od něj očekává (například nezastavuje, i když před ním na cestě je překážka). V automatickém režimu systém může vyzvat řidiče k převzetí řízení manuálně, pokud viditelnost (například kvůli mlze) nedovoluje systému, aby „viděl“ dostatečně silniční značení, nebo pokud silniční značení zcela chybí. Systém je stále ve fázi vývoje, avšak již proběhly první testy ve skutečném dálničním provozu.

Samozřejmě, nejsou to jen velcí hráči na trhu výroby nákladních aut, ale i výrobci jako například Tesla a Otto, kteří provádějí výzkum autonomních řídicích systémů – některé z nich jsou speciálně zaměřené jen na specifiku nákladních aut.

Pokud užití autonomních nákladních aut se rozšíří, povede to ke ztrátě asi 1,8 miliónů pracovních míst (pro řidiče nákladních aut., odhad pro USA) s ušetřeními náklady v přibližné hodnotě 300 miliard amerických dolarů.

Mnoho současných řidičů a lidí zaměstnaných v tomto průmyslu (dokonce i majitelé logistických společností) je skeptických ohledně těchto technologií, protože si myslí, že je stále ještě nutné ujít dlouhou cestu, než se autonomní vozidla (hlavně nákladní auta) vyskytnou na silnicích.

Největší překážkou pro masové zavedení není samotná technologie, ale právní rámec. V případě nehody nákladního auta bez řidiče se zavinění na straně autonomního vozidla, kdo bude odpovědný za nehodu? Každoročně mnoho lidí zemře při automobilových nehodách, doposud je však možné za jejich zavinění stíhat řidiče.

Případným řešením je pozměnit zákony o odpovědnosti za škodu tak, aby byla zahrnutá i odpovědnost výrobce nákladního auta, autonomní technologie nebo její část tak, aby se vytvořila povinnost kompenzovat způsobené škody.

Avšak současně s tím existuje návrh zákona čekající na schválení v Kongresu Spojených států amerických AV Start Act, který zabrání lidem poškozeným nehodou, pokud v tom autonomním vozidle jeli, požadovat odškodné od výrobců autonomních vozidel – výrobci nebudou odpovědni za nehody jimi vyrobených autonomních vozidel.

Takže je-li zde potřeba zahrnout výrobce do odpovědnosti za způsobenou škodu nehodou, avšak současně existuje návrh zákona s významem opačným (alespoň z hlediska uživatelů autonomních vozidel) k této potřebě, mohlo by to znamenat dlouhý proces právního vývoje ke sjednocení těchto protichůdných významů. Tento proces může být dlouhou cestou, kterou bude nutné ujít.

Zdroj: businessinsider.com

bottom of page