top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

PID Lítačka – systém, karta a mobilní aplikace

Pražská integrovaná doprava (PID) sdružuje hromadnou veřejnou přepravu jak na území Hl. města Praha (Tarifní pásma: P,0,B), tak i na přilehlém území Prahy (Tarifní pásma: 1-9). Páteří sítě PID jsou drážní linky (železnice, metro a tramvaje), tyto jsou doplňovány autobusy, trolejbusovou linkou, lanovou dráhou a přívozy. Sdružování dopravných služeb pro veřejnost se děje nejen z hlediska technologické koordinace a zajištění samotné dopravy, ale i na straně tarifu. Právě integrace tarifní je pro uživatelé hromadné veřejné dopravy velkou výhodou a pohodlím, protože cestování na území PID je řízeno jednotným Tarifem. Tento uvádí podmínky a ceníky pro jízdní doklady pro jednotlivé jízdy a pro dlouhodobé časové jízdné. Dlouhodobé časové jízdné bylo do nedávna vedené v systému Opencard, tento systém byl postupně nahrazen novým – tzv. Lítačka.

Architektura systému Lítačka je novinkou oproti předchozího Opencard. Informace o kupónech nejsou ukládány na kartě – na straně cestujícího, ale jsou převedeny do kontrolního zařízení – jsou na straně kontroléra. Tím se samotná karta stává pouhým identifikátorem zákazníka. Jako identifikátor lze použít i další typy partnerských karet systému – In Karta (zákaznická karta ČD), či platební karty MasterCard a Visa. Identifikátorem zákazníka v prvotní fázi zavádění systému může být pouze některá z uvedených plastových karet. Předmětem dalšího vývoje je možnost mít identifikátor v digitální podobě - například emulované platební karty do přenosného zařízení (například mobilního telefonu). V budoucnosti bude možné mobilní aplikaci PID Lítačka používat také jako identifikátor. Další novinkou je možnost zřízení a správy tzv. propojených účtů – jeden hlavní účet, skrz který se spravují další podřízené účty (například pro rodinné příslušníky, nebo zaměstnanci firmy). Jde-li o rodinného příslušníka a požaduje se k němu věková sleva (dítě do 15 let, popř. do 18 let), lze vytvořit na webové aplikaci propojený účet k hlavnímu, avšak pro uplatnění slevy je nutné ještě prokázat jednorázově osobně na kontaktním místě PID (popř. Škodův palác) věkový nárok na slevu rodným listem/občanským průkazem/cestovním pasem dítěte.

K vystavení karty lze použít webovou aplikaci nebo kontaktní místa systému, náležitosti žádosti jsou uvedeny na stránkách systému Lítačka. Karta je vystavována s (standardní postup) nebo bez evidence (nutné o ní zažádat pouze osobně ve Škodově paláci). Lze požádat o výměnu zdarma kterékoliv Opencard (bez rozlišení její platnosti) za Lítačku od 01. 09. 2018. Lítačka slouží i jako zákaznická karta i mimo systém PID (například pro knihovny, je kartou na školní obědy nebo se používá také i na různé slevové programy). Platnost karet je 4 roky od data vystavení. Pro využití adekvátní slevy nejen pro městskou a příměstskou dopravu, ale i pro železniční sít na území Prahy musí senioři ve věku 70+ let použít buď kartu Lítačka s nahraným adekvátním programem Senior 70+ nebo alternativně papírový průkaz. Obě varianty jsou zpoplatněné zvláštním slevovým tarifem. V případě, že se cestující ve věku 70+ rozhodne používat pouze městskou a příměstskou dopravu, bez užití železniční sítě na území Prahy, pak Lítačka a papírový průkaz nejsou povinné, stačí jen prokázat věk občanským průkazem. Pro seniory 65-70 let je nutné k získání speciálního tarifní slevy mít Lítačku s nahraným programem Senior 65-70 nebo papírový průkaz.

Časové kupóny lze zatím pořídit klasicky (na kontaktním místě DPP, popřípadě ve Škodově paláci) nebo elektronicky na webové aplikaci systému Lítačka, případně přes webovou aplikaci DPP. Při nákupu na kontaktním místě je možné si zakoupit kupón bez registrace. Časem k tomu bude možné použít i mobilní aplikaci PID Lítačka, která zatím podporuje pouze nákup jednotlivého jízdného. Ceník kupónů se řídí Tarifem. Výsledná kalkulace pro daný nákup se vytvoří z údajů cestujícího, požadované délky platnosti kupónu a počtu požadovaných pásem. Při platbě kartou on-line nebo hotovostí na kontaktním místě sice platnost kupónu může začínat od chvíle platby, avšak úspěšné odbavení je garantováno nejdříve po 60 minutách. V případě platby bankovním převodem je minimální pětidenní prodleva mezi datem objednávky a nejdříve možném počátku platnosti kupónu. Začátek platnosti kupónu lze odložit až o 60 dnů po dni nákupu. Je možné mít registrováno více kupónu k jednomu identifikátoru, avšak není dovoleno mít jeden kupón registrován k více identifikátorům. Lze dokupovat dodatečně tarifní pásma.

Kontrola kupónů probíhá tak, že se karta, která byla vybrána jako identifikátor (Lítačka, platební karta, In Karta), přiloží ke kontrolnímu zařízení. V případě, že kontrolní zařízení nebude mít údaje o kupónu, cestující má právo požádat o ověření údajů o jeho kupónu v systému. Pak kontrolní zařízení si vyžádá údaje o kupónech konkrétního identifikátoru.

V důsledku rozšiřujícího se pole působnosti PID systém Lítačka pokrývá více pásem v Středočeském kraji a tím se rozšiřuje pole působnosti těchto karet.

 

Zdroj: PID Lítačka

bottom of page