top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

INICIATIVA

LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) je inovativní logistická platforma pro řízení dodávek zboží v městském prostředí, vyvinutá za pomocí multidisciplinárního přístupu environmentálního inženýrství, informatiky a operačního výzkumu.

Cílem projektu LIFE GreenYourRoute je poskytnout a ukázat 5 malým a středním podnikům ve 3 různých členských státech EU inovativní, inteligentní a integrovanou platformu pro ekologické řízení nákladní dopravy (tzn. Inteligentní systém plánování a řízení dopravy) pro dodávek zboží v městském prostředí. Zahrnuje soubor nástrojů a služeb, které podporují ekologicky efektivní provoz nákladní dopravy v městském prostředí, a to prostřednictvím ekologicky šetrným řízením dopravních toků. Současně se zabývá ekologickými požadavky řízení a efektivnosti provozních nákladů prostřednictvím inovativního přístupu k hodnocení životního prostředí.

bottom of page