S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

CÍLE

Evropská komise uznala, že k zajištění vzájemné soudržnosti politik životního prostředí a ostatních oblastí jsou nezbytné kompromisy. Doprava, nejrychleji se rozvíjející odvětví pokud jde o tvorbu emisí a spotřebu energie, hraje v rámci EU ústřední úlohu a představuje téměř 20% celkové spotřeby energie, z čehož 98% připadá na fosilní paliva. LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) integruje a rozvíjí politiku v oblasti životního prostředí využíváním výsledků předchozích výzkumných projektů financovaných EU za pomoci multidisciplinárního přístupu environmentálního inženýrství, informatiky a operačního výzkumu.

Cíle projektu jsou:

  • přispívat k plnění závazků EU pro snižování emisí podle Kjótského protokolu UNFCCC a ke specifickým cílům programu LIFE pro opatření v oblasti klimatu, jak je stanoveno v článku 10 nařízení o programu LIFE, a to v rámci projektů pro oblast snižování emisí skleníkových a jiných plynů;

  • zavádět inovativní přístup v celoevropském dopravním systému založený na řízení provozu vozidel způsobem šetrným k životnímu a prokázání, že ekologické plánování tras šetrné k životnímu prostředí také šetří náklady;

  • zvýšit replikovatelnost a přenositelnost platformy GreenYourRoute pro jiné kontexty, sektory, regiony a podnikatelské subjekty;

  • vytvořit v rámci projektu udržitelnou společnost GreenYourRoute, která poskytne provozovatelům přepravních služeb ověřený systém ekologického řízení dopravy a udělí jim certifikát ekologického dopravce;

  • vytvořit významnou síť zákazníků společnosti GreenYourRoute v Řecku, České republice a Itálii, jakož i v dalších členských státech EU;

  • zvyšovat povědomí o ekologických přístupech a mobilizovat klíčové místní, regionální a národní subjekty s cílem přijmout pravidla pro zelené zadávání zakázek a environmentální opatření směřující k udržitelné městské mobilitě;

  • podporovat sdílení osvědčených postupů mezi účastníky a zapojit malé a střední podniky a výzkumníky do řešení omezení dopadů dopravy na změnu klimatu a znečištění ovzduší v městských oblastech;

  • monitorovat environmentální a socioekonomický dopad plánování tras za pomoci platformy GreenYourRoute.​

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.