top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Thesálská Univerzita - UTH

Thesálská Univerzita (University of Thessaly - UTH), konkrétně Fakulta strojní, je hlavním příjemcem celého projektu GYR. Projekt bude řešen především katedrami Řízení výroby (PML) a Optimalizace systémů (SOL). Katedra PML provádí výzkum v dopravním a environmentálním inženýrství, vývoj systémů sběru dat, databází, modelů výpočtů emisí a optimalizačních algoritmů pro problematiku ekologického řízení dopravy. PML se účastnil více než 16 projektů financovaných evropskými, národními a/nebo soukromými zdroji, a to včetně projektů GreenRoute, EnvRouting, FindMyWay a PathWayOpt. Tým LIFE GYR používá výsledky těchto projektů k realizaci projektu LIFE GYR. Katedra SOL zajišťuje aplikovaný výzkum v optimalizačních metodách pro komplexní logistické a dopravní systémy. Provádí základní výzkum algoritmů pro řešení dopravní úlohy a aplikovaný výzkum v oblastech, jako je plánování městské dopravní sítě, plánování, řízení a optimalizace pohybu vozidel. SOL spravovala více než 14 projektů financovaných EU, a to včetně projektů EURIKA, GoodRoute a Connected Cities. SOL se aktivně podílí na probíhajících projektech, jako je REDUCTION, které poskytnou množství dat pomocí nových technik snímání a získávání dat, které budou použity pro ekologické plánování a řízení dopravy.

UTH disponuje důležitými zkušenostmi  ve vztahu k životnímu prostředí související s dopravou a její optimalizací, čímž zajišťuje splnění všech potřeb pro modelování výpočtů emisí, optimalizaci dopravní problematiky s environmentálním zaměřením a vývoj a integraci webového rozhraní a mobilní aplikace pro LIFE GreenYourRoute. Výše uvedené zkušenosti a jejich zapojení do dalšího projektu LIFE zaručují, že UTH by mohl být klíčovým partnerem při diseminaci, monitorování a řízení projektu.

Kontaktní údaje

Department of Mechanical Engineering - University of Thessaly

Leoforos Athinon, Pedion Areos

38334 Volos, Řecko

Tel: (+30)2421074007

Web: Thesálská univerzita, Fakulta strojní

bottom of page