S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

Thesálská Univerzita - UTH

Thesálská Univerzita (University of Thessaly - UTH), konkrétně Fakulta strojní, je hlavním příjemcem celého projektu GYR. Projekt bude řešen především katedrami Řízení výroby (PML) a Optimalizace systémů (SOL). Katedra PML provádí výzkum v dopravním a environmentálním inženýrství, vývoj systémů sběru dat, databází, modelů výpočtů emisí a optimalizačních algoritmů pro problematiku ekologického řízení dopravy. PML se účastnil více než 16 projektů financovaných evropskými, národními a/nebo soukromými zdroji, a to včetně projektů GreenRoute, EnvRouting, FindMyWay a PathWayOpt. Tým LIFE GYR používá výsledky těchto projektů k realizaci projektu LIFE GYR. Katedra SOL zajišťuje aplikovaný výzkum v optimalizačních metodách pro komplexní logistické a dopravní systémy. Provádí základní výzkum algoritmů pro řešení dopravní úlohy a aplikovaný výzkum v oblastech, jako je plánování městské dopravní sítě, plánování, řízení a optimalizace pohybu vozidel. SOL spravovala více než 14 projektů financovaných EU, a to včetně projektů EURIKA, GoodRoute a Connected Cities. SOL se aktivně podílí na probíhajících projektech, jako je REDUCTION, které poskytnou množství dat pomocí nových technik snímání a získávání dat, které budou použity pro ekologické plánování a řízení dopravy.

UTH disponuje důležitými zkušenostmi  ve vztahu k životnímu prostředí související s dopravou a její optimalizací, čímž zajišťuje splnění všech potřeb pro modelování výpočtů emisí, optimalizaci dopravní problematiky s environmentálním zaměřením a vývoj a integraci webového rozhraní a mobilní aplikace pro LIFE GreenYourRoute. Výše uvedené zkušenosti a jejich zapojení do dalšího projektu LIFE zaručují, že UTH by mohl být klíčovým partnerem při diseminaci, monitorování a řízení projektu.

Kontaktní údaje

Department of Mechanical Engineering - University of Thessaly

Leoforos Athinon, Pedion Areos

38334 Volos, Řecko

Tel: (+30)2421074007

Web: Thesálská univerzita, Fakulta strojní

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.