S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

PROJECT

Webináře

Organizace webových seminářů

 

Projektový tým uspořádá 20 webinářů v období od května do října 2020. Hlavními účastníky webinářů budou nákladní přepravci a logistické společnosti z EU.

 

Cíl webových seminářů

Cílem webových seminářů je:

  • informovat účastníky o možných každodenních přínosech pro životní prostředí spojených se snížením provozních nákladů pomocí platformy GreenYourRoute,

  • zdůraznit pravidla ekologického zadávání zakázek, které mohou účastníci zavést do svého podnikatelské praxe;

  • poskytnout účastníkům možnost vzájemného sdílení doporučených postupů s jinými organizacemi.

Účast

 

Webináře budou probíhat prostřednictvím online platformy.

Visitors

Date of last update:

16/07/2021

The LIFE GreenYourRoute (LIFE GYR) [LIFE17 ENV/GR/000215] project is co-funded by the LIFE programme, the EU financial instrument for the environment and the Greek Green Fund. Its aim is creating an optimization platform for last mile delivery of goods, taking environmental aspects into consideration.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.