top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

PROJECT

Webináře

Organizace webových seminářů

 

Projektový tým zorganizoval od května 2022 do března 2023 23 webinářů. Hlavními účastníky webináře byli operátoři nákladní dopravy a logistické společnosti po celé EU.

 

Cíl webových seminářů

Cílem webových seminářů je:

  • informovat účastníky o možných každodenních přínosech pro životní prostředí spojených se snížením provozních nákladů pomocí platformy GreenYourRoute,

  • zdůraznit pravidla ekologického zadávání zakázek, které mohou účastníci zavést do svého podnikatelské praxe;

  • poskytnout účastníkům možnost vzájemného sdílení doporučených postupů s jinými organizacemi.

Účast

 

Webináře probíhají prostřednictvím online platformy.

bottom of page