top of page
S přispěním programu LIFE Evropské unie LIFE17 ENV / GR / 000215 a spolufinancování Zeleného fondu v Řecku

PROJECT

Semináře

Organizace seminářů

Cíle

  • zvyšování povědomí o skutečnosti, že efektivita dopravního systému může být významně vylepšena použitím inovativních digitálních technologií;

  • přesvědčování tvůrců legislativy, aby upravili politiku a směrnice EU v oblasti životního prostředí a dopravy;

  • přesvědčování malých a středních podniků – nákladních dopravců, aby se přeorientovali na vozidla s nižšími emisemi a dodržovali ekologické pravidla zadávání zakázek;

  • demonstrovat platformu a zvýraznit její přínosy a přidanou hodnotu;

  • získat zpětnou vazbu s cílem zlepšit funkčnost finální verze platformy GYR;

  • prezentace komplexního balíčku řešení zahrnujícího marketingové výhody certifikátu GYR a diskusi o možných způsobech, jak jej zahrnout do marketingových plánů, politiky sociální odpovědnosti a cíle udržitelného rozvoje společností;

  • dohodnutí spolupráce a smluv mezi společností GYR a případnými novými klienty nebo vytvoření základů pro budoucí smlouvy.

Celkem by mělo být uspořádáno 7 workshopů. Na workshopech se sešli partneři GYR, zástupci různých specializací souvisejících se sektorem logistiky a všechny výše uvedené zainteresované strany (majitelé logistických podniků, řidiči, nezávislí pracovníci, tvůrci politik EU, výkonní manažeři atd.), aby se podělili o znalosti, prodiskutovali možnosti a poskytli doporučení. První workshop v Řecku byl uspořádán ve Vojenském muzeu v Aténách dne 15. února 2023, druhý workshop byl uspořádán v YMCA v Soluni dne 27. března 2023 a třetí workshop v Centru kultury a umění „Theatini“, Volos dne 26. dubna, 2023. 1. workshop v České republice se konal v rámci větší akce URBIS SMART CITY FAIR v Brně ve dnech 20.-22. září 2022, 2. workshop v rámci Telematics CE Europe Conference & Expo a 3. workshop v v rámci 10. konference České parkovací asociace ve dnech 18.-20.3.2022 v Koutech. Nakonec workshop organizovaný v Itálii zorganizoval Itaca S.r.l. sídlem 6. dubna 2023.

bottom of page