Με τη συμβολή του προγράμματός LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE17 ENV/GR/000215 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

PROJECT

Παραδοτέα

Η λίστα των παραδοτέων διατίθεται παρακάτω (στην αγγλική γλώσσα).

Αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο από τα παραδοτέα του έργου,

παρακαλούμε πατήστε το κουμπί της αίτησης.

Deliverable A1.1: Partnership agreements.

Deliverable A1.2: MoU of Green Procurement.

Deliverable A1.3: Green procurement guidelines.

Deliverable A1.4: Review of developments after the proposal submission.

Deliverable E1.1: Final version of the project’s steering committee (updated whenever project managers  change).

Deliverable B4.1: Report of demonstrators requirements.

Deliverable B4.2: Testing and evaluation report of GYR platform.

Deliverable C3.1: Report focusing on the results achieved and/or deviations experienced/expected as compared to the original estimates/inputs in the KPI Webtool and LIFE performance Indicators.

Deliverable B1.1: Data access user manual in 11 EU languages.

Deliverable B5.1: Report on integration activities (updated every month since the beginning of demonstration phase 2).

Deliverable B5.2: Integration manual in 11 EU languages.

Deliverable B6.1: Business plan.

Deliverable C3.2: Report focusing on the results achieved and/or deviations experienced/expected as compared to the original estimates/inputs in the KPI Webtool and LIFE performance Indicators.

Deliverable B1.2: GYR Database and data access service.

Deliverable B2: Report on adjusted modeling approach and solution algorithm.

Deliverable B3.1: Manual of Web and mobile app in 11 EU languages.

Deliverable B3.2: Report on the development of the web and mobile application.

Deliverable B7.1: Replicability and transferability plan.

Deliverable B7.2: Webinar report (updated after each webinar).

Deliverable B7.3: Report updating air quality legislation.

Deliverable B6.2: Legal registration document of GYR Company.

Deliverable B7.4: Report on actions taken to update EU policy.

Deliverable C1: Emission inventory methodology and monitoring of the environmental impact of the project.

Deliverable C2: Quantification of socio-economic impact report including methodological approach and data collected.

Deliverable D1: Report including material associated with dissemination pack and networking activities (updated every 6 months).

Deliverable D2: Report with the most important points resulted during the workshops, conferences and events participation (updated after each workshop, conference or event).

Deliverable E2.1: After-life communication plan.

Deliverable E2.2: Exploitation plan.

Deliverable Β6.3: Verification plan and GYR certificate.

Deliverable B5.3 Signed contracts with the demonstrating companies.

Deliverable C3.3: Report focusing on the results achieved and/or deviations experienced/expected as compared to the original estimates/inputs in the KPI Webtool and LIFE performance Indicators.

Deliverable E1.2: Minutes of project meetings (updated after each meeting).

Deliverable E1.3: Risk Management Plan associated with Risks Assessment Forms and Quality Control Report (updated every month)

Visitors

Date of last update:

04/02/2020

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.